top of page

INFORMACE PRO KLIENTY

Povinné informace pro klienty

 

Investiční služby

Dalphen Finance s.r.o., v zastoupení panem Patrikem Svobodou, je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným vázaným zástupcem. 

Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

 

Dalphen Finance s.r.o., v zastoupení panem Patrikem Svobodou zároveň poskytuje investiční služby prostřednictvím vázaných zástupců („VZ“). Seznam, všech VZ naleznete zde.

Poskytujeme klientům následující investiční služby týkající se především cenných papírů kolektivního investování a případně investičních cenných papírů:

  • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů

  • investiční poradenství týkajících se investičních nástroj.

Pojištění

Dalphen Finance s.r.o., je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným podřízením pojišťovacím zprostředkovatelem.

Pojistné produkty zprostředkováváme jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem Broker Trust, a.s. 032585PA.

Dalphen Finance s.r.o. zároveň poskytuje klientům zprostředkování životního a neživotního pojištění prostřednictvím podřízených pojistných zprostředkovatelů („PPZ“). Seznam všech PPZ naleznete zde.

Spotřebitelské úvěry

Moravská kreditní s.r.o. (prezentující se rovněž obchodním názvem Dalphen Finance), je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným vázaným zástupcem.

Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Fitbrokers s.r.o., IČO: 24250571

 

Moravská kreditní s.r.o. zároveň poskytuje klientům zprostředkování spotřebitelských úvěrů prostřednictvím vázaných zástupců („VZ“), kteří jsou zapsání v registru České národní banky. Seznam, všech VZ naleznete zde.

VZ neposkytují klientovi radu, ale pouze zprostředkování.

bottom of page